Korridor 01,  En undersökning om hur man kan vara specifik.   Korridor 01 är ett projekt och beställningsuppdrag av Konstarkivet i Dalarna som undersöker hur publika vårdmiljöer, specifikt korridorer ser ut och upplevs. Vi har i projektet tagit fram ett omfattande gestaltningsförslag för en korridor med anslutande entre och hisshall.  En stor del av projektet handlade om att utforma en synvinkel och ingång hur vi ville ta oss ann uppgiften. På vilket sätt ser vi på begrepp som helhetsperspektiv, människan i centrum och platsspecifik gestaltning?  Vår vision var att utforma ett koncept och förslag som är tillgänglig för alla och via färgverkan och materialitet stimulerar och aktiverar människan positivt.

Korridor 01, En undersökning om hur man kan vara specifik.

Korridor 01 är ett projekt och beställningsuppdrag av Konstarkivet i Dalarna som undersöker hur publika vårdmiljöer, specifikt korridorer ser ut och upplevs. Vi har i projektet tagit fram ett omfattande gestaltningsförslag för en korridor med anslutande entre och hisshall.

En stor del av projektet handlade om att utforma en synvinkel och ingång hur vi ville ta oss ann uppgiften. På vilket sätt ser vi på begrepp som helhetsperspektiv, människan i centrum och platsspecifik gestaltning?

Vår vision var att utforma ett koncept och förslag som är tillgänglig för alla och via färgverkan och materialitet stimulerar och aktiverar människan positivt.

P2083611.jpg
    Indelning av zoner

 

Indelning av zoner

zoner plansch2.jpg
zoner plansch.jpg
zoner plansch4.jpg
zoner plansch3.jpg
_DSC4375+kopia.JPG
 Korridor 01,  En undersökning om hur man kan vara specifik.   Korridor 01 är ett projekt och beställningsuppdrag av Konstarkivet i Dalarna som undersöker hur publika vårdmiljöer, specifikt korridorer ser ut och upplevs. Vi har i projektet tagit fram ett omfattande gestaltningsförslag för en korridor med anslutande entre och hisshall.  En stor del av projektet handlade om att utforma en synvinkel och ingång hur vi ville ta oss ann uppgiften. På vilket sätt ser vi på begrepp som helhetsperspektiv, människan i centrum och platsspecifik gestaltning?  Vår vision var att utforma ett koncept och förslag som är tillgänglig för alla och via färgverkan och materialitet stimulerar och aktiverar människan positivt.
P2083611.jpg
    Indelning av zoner
zoner plansch2.jpg
zoner plansch.jpg
zoner plansch4.jpg
zoner plansch3.jpg
_DSC4375+kopia.JPG

Korridor 01, En undersökning om hur man kan vara specifik.

Korridor 01 är ett projekt och beställningsuppdrag av Konstarkivet i Dalarna som undersöker hur publika vårdmiljöer, specifikt korridorer ser ut och upplevs. Vi har i projektet tagit fram ett omfattande gestaltningsförslag för en korridor med anslutande entre och hisshall.

En stor del av projektet handlade om att utforma en synvinkel och ingång hur vi ville ta oss ann uppgiften. På vilket sätt ser vi på begrepp som helhetsperspektiv, människan i centrum och platsspecifik gestaltning?

Vår vision var att utforma ett koncept och förslag som är tillgänglig för alla och via färgverkan och materialitet stimulerar och aktiverar människan positivt.

 

Indelning av zoner

show thumbnails